Slaap apneu is omwille van haar link met een verouderende en meer obese populatie een groeiend probleem wereldwijd en zo ook in Nederland en Vlaanderen. Geschat wordt dat de twee regio’s tezamen meer dan €1.5 mia per jaar verliezen door de kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening, die nog steeds meer dan 80% bedraagt. Zo is slaap apneu gekend om andere chronische aandoeningen te veroorzaken of verergeren. De slaap apneu ongemoeid laten is daarom niet goed voor de effectiviteit van de behandeling voor deze andere aandoeningen. 

De onderdiagnose is deels te wijten aan het beperkt beschikbaar zijn van voldoende comfortabele en betaalbare diagnostische testen. 

Ectosense ontwikkelde en certifieerde eerder reeds een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaap apneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal. Samen met de proeftuinen zal Ectosense nu naar een toestel toewerken dat bestaat uit de nodige sensoren om deze signalen te kunnen registreren. 

Hiervoor zetten de proeftuinen samen met Ectosense alle middelen in: gebruikerstesten in het labo, live-testing in de thuisomgeving, en co-creaties met artsen en stakeholders. Klinische partners worden betrokken uit zowel Nederland en België. Dit met als doel tot een toestel te komen dat niet groter is dan een muntstuk en aan een fractie van de huidige kost kan worden beschikbaar gesteld, zonder daarbij aan klinische relevantie te moeten inboeten. 

De resultaten zullen niet enkel leiden tot sterke besparingen in de gezondheidszorg, maar zullen ook Ectosense begeleiden tot het juist positioneren van haar zorginnovatie in de zorgketen. Het project vormt bovendien een hefboom naar de internationale expansie van Ectosense in de tweede jaarhelft van 2018. Met haar ontwikkeling, zal Ectosense bijdragen aan de cluster van ‘smart electronics’ die beide regio’s bindt.